RÈM CỬA TỰ ĐỘNG, CÁCH CÀI ĐẶT MỘT SỐ LOẠI ĐỘNG CƠ RÈM PHẦN 2

Động cơ NOVO rèm vải mở ngang.

 1. Cách tích hợp điều khiển.

 • Chọn kênh điều khiển.
 • Ấn nhả nút nhỏ ở đuôi động cơ, động cơ nhúc nhích chạy ra chạy vào 1 đoạn.
 • Ấn nhả lỗ ”code” phía sau điều khiển đối với loại khiển 9 kênh, ấn nhả lỗ phía sau phía trên của khiển đối với loại điều khiển có 2 lỗ phía sau, ấn đúp cùng lúc nút Lên và Xuống đối với loại khiển không có lỗ nhỏ phía sau. Động cơ nhúc nhích chạy ra chạy vào 1 đoạn là được.

  2. Cách cài đặt hành trình chạy.

 • Hành trình chạy của động cơ là hành trình tự động, bấm điều khiển cho rèm chạy ra chạy vào 2 lượt, động cơ sẽ tựng động nhớ hành trình. Khi cần xóa hoặc lấy lại hành trình thì cắt điện nguồn động cơ và điều khiển cho chạy lại.

  3. Cách xóa mọi cài đặt.

 • Đảm bảo điện nguồn cho động cơ.
 • Chọn kênh điều khiển.
 • Ấn nhả nút nhỏ ở đuôi động cơ, động cơ nhúc nhích chạy ra chạy vào 1 đoạn.
 • Ấn nhả lỗ ”code” phía sau điều khiển đối với loại khiển 9 kênh, ấn nhả lỗ phía sau phía trên của khiển đối với loại điều khiển có 2 lỗ phía sau, ấn đúp cùng lúc Lên và Xuống đối với loại khiển không có lỗ nhỏ phía sau. Động cơ nhúc nhích chạy ra chạy vào 1 đoạn là được.

  4. Cách đảo chiều hành trình chạy của động cơ.

 • Ấn nhả lỗ ”Set” phía sau điều khiển đối với loại khiển 9 kênh, ấn nhả lỗ phía sau phía dưới của khiển đối với loại điều khiển có 2 lỗ phía sau, ấn đúp cùng lúc nút Lên và Xuống đối với loại khiển không có lỗ nhỏ phía sau. Động cơ nhúc nhích chạy ra chạy vào 1 đoạn.
 • Ấn giữ nút stop trên điều khiển 5s.

  Động cơ NOVO rèm cuốn, rèm sáo gỗ, rèm romance…chỉnh hành trình bằng điều khiển.

  1. Cách test và xoá khiển.

 •  Cấp điện cho động cơ và chọn kênh điều khiển.
 • Ấn nút nhỏ ở đầu động cơ, động cơ quay lên quay xuống, ấn lỗ nhỏ phía sau(lỗ trên) của điều khiển, động cơ quay lên quay xuống.

  2. Cách đảo chiều chạy của động cơ.

 • Ấn và giữ lỗ nhỏ sau khiển phía dưới 5s, động cơ sẽ quay lên quay xuống.
 • Ấn và giữ nút stop của khiển 5s, động cơ quay lên quay xuống là ok.

  3. Cách đặt hành trình.

 •  Ấn giữ lỗ nhỏ phía dưới sau khiển 3s, động cơ quay lên quay xuống.
 • Ấn và giữ nút xuống của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lên và xuống, ấn nút lên cho rèm chạy lên vị trí cần dừng thì ấn stop. Sau đó ấn giữ cùng lúc nút lên và stop khoảng 3s, rèm hơi chạy xuống. Ấn nút xuống để lấy hành trình xuống, xuống đến vị trí mong muốn thì ấn stop, sau đó ấn giữ nút xuống và stop cùng lúc khoảng 3s, rèm chạy lên 1 chút là ok.

  4. Cách thay đổi tốc độ chạy của động cơ.

 •  Ấn và giữ nút nhỏ trên động cơ khoảng 15s, rèm quay lên quay xuống 3 lần là ok.

  5. Cách làm động cơ quay ít một hoặc liên tục.

 • Ấn và giữ lỗ nhỏ phía dưới sau khiển 5s, động cơ quay lên quay xuống.

 • Ấn và giữ nút lên của khiển khoảng 5s, động cơ quay lên quay xuống là ok.
 • Động cơ rèm cửa Aok AM65, AM68, AM75.

   1. Cách tích hợp điều khiển.

 • Chọn kênh điều khiển.
 • Ấn nhả nút nhỏ ở đuôi động cơ, đèn nháy mầu đỏ.
 • Ấn nhả nút Lên của điều khiển, đèn động cơ nháy xanh.

  2. Cách cài đặt hành trình chạy.

 • Hành trình chạy của động cơ là hành trình tự động, bấm điều khiển cho rèm chạy ra chạy vào 2 lượt, động cơ sẽ tựng động nhớ hành trình. Khi cần xóa hoặc lấy lại hành trình thì cắt điện nguồn động cơ và điều khiển cho chạy lại.

  3. Cách xóa mọi cài đặt.

 • Phương án 1: Ấn và giữ nút Stop 5s, bỏ tay ra ấn lỗ nhỏ phía sau điều khiển khoảng 7s.
 • Phương án 2: Ấn và giữ lỗ nhỏ trên động cơ 3s, đèn nháy đỏ, bỏ tay ra và ấn lại lỗ nhỏ đèn nháy xanh.

  4. Cách xóa nhận sóng điều khiển.

 • Ấn và giữ nút Stop 5s, bỏ tay ra ấn nút Xuống của điều khiển.

  5. Cách đảo chiều chạy của động cơ.

 • Ấn và giữ nút Stop 5s, bỏ tay ra ấn nút Stop của điều khiển.

  6. Cách copy thêm khiển mới.

 • Ấn và giữ nút Stop trên điều khiển cũ 5s, bỏ tay ra ấn nút Lên của điều khiển mới.

  Trên đây là một số thao tác cơ bản cho một số loại động cơ thông dụng.Ngoài ra, nếu cần thêm thông tin, Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để được hỗ trợ. Phụ trách kỹ thuật 0978 613 423