RÈM CỬA TỰ ĐỘNG, CÁCH CÀI ĐẶT MỘT SỐ LOẠI ĐỘNG CƠ RÈM PHẦN 1

Động cơ FOREST rèm vải mở ngang.

     1. Cách tích hợp điều khiển rèm từ xa.

 • Chọn kênh điều khiển.
 • Ấn nhả nút nhỏ ở đuôi động cơ 3 lần lượt sáng từ đèn 1 đến đèn 3 sáng thì ấn giữ liên tục khoảng 5s, khi đèn 1 và đèn 3 cùng sáng thì ấn nút Lên trên điều khiển.

  2.Cách cài đặt hành trình chạy.

 • Ấn nhả nút trên đuôi động cơ 4 lần , khi đến đèn 4 sáng thì ấn giữ 5s, đèn 4 sáng mầu vàng.
 • Kéo dẫn hướng trên thanh ray chạy về vị trí giữa, sau đó kéo dẫn hướng chạy ra 2 bên. khi chạy kịch 2 bên thì đèn 4 sẽ nháy sáng, trong thời gian đèn 4 nháy sáng thì ta dùng tay kéo dẫn hướng ra khoảng 10-20cm, mục đích là cho hành trình không bị ép vải rèm quá mức ra 2 bên(sau treo vải rèm sẽ đẹp hơn).
 • 3. Cách xóa mọi cài đặt.

 • Ấn nhả nút nhỏ trên đáy động cơ 4 lần liên tục, đến vị trí đèn 4 sáng đèn thì ấn giữ 4s, khi đèn 4 nháy 3 lần và tắt là đã xóa mọi cài đặt trước đó.

  Động cơ rèm cuốn, rèm cầu vồng, rèm romance, rèm sáo gỗ Aok chỉnh bằng điều khiển.

  1. Cách tích hợp điều khiển.

 • chọn kênh điều khiển.
 • ấn giữ nút Lên của điều khiển cho đến khi đèn sáng liên tục, giữ nguyên tay đang ấn và đồng thời cấp điện cho động cơ, động cơ nhúc nhích, ấn nút Lên của điều khiển.

  2.Cách cài đặt hành trình chạy.

 • Ấn điều khiển cho rèm chạy lên hoặc xuống , đến vị trí bất kỳ thì ấn stop. lật ngửa điều khiển ra, ấn lỗ nhỏ phía sau khiển rèm sẽ nhúc nhích
 • Để lấy hành trình chạy lên trên thì điều khiển cho rèm chạy lên, đến điểm cần chốt dừng thì ấn stop và lật ngửa khiển ấn lỗ nhỏ sau khiển 1 lần.
 • Để lấy hành trình chiều xuống của rèm thì cho rèm chạy xuống đến điểm cần chốt dừng, lật ngửa khiển ấn nút nhỏ sau điều khiển 2 lần để nhớ cài đặt
 • Cho rèm chạy thử lên xuống, nếu rèm chạy liền 1 mạch thì đã cài đặt thành công.

  3. Cách đảo chiều chạy của động cơ.

 • Ấn giữa phím stop trên điều khiển khoảng 5s, khi động cơ nhúc nhích thì ấn nhả nút xuống trên điều khiển(chú ý thực hiện đảo chiều trước khi cài đặt hành trình chạy của động cơ).

  4. Cách làm động cơ chạy trễ.

 • Ấn và giữ nút stop trên điều khiển 5s, động cơ nhúc nhích thì bỏ tay ra và ấn nhả lại nút stop trên điều khiển.

  5. Cách xóa mọi cài đặt.

 • Ấn và giữ nút stop trên điều khiển 5s, khi động cơ nhúc nhích thì lật điều khiển ra phía sau ấn giữ lỗ nhỏ khoảng 5s, khi động cơ nhúc nhích thì bỏ tay ra và ấn nút stop của điều khiển.

  Động cơ rèm cuốn, rèm sáo gỗ, rèm romance, rèm cầu vồng RAEX.

  1. Cách tích hợp điều khiển.

 • Ấn giữ lỗ nhỏ trên phía đầu của động cơ khoảng 3s.
 • Chọn kênh điều khiển.
 • Ân vào lỗ nhỏ phía sau điều khiển.
 • Ấn vào lỗ nhỏ trên phía đầu động cơ để xác nhận.

  2.Cách cài đặt hành trình chạy.

 • Để cài đặt hành trình chạy chiều lên ấn tổ hợp 2 nút Lên và Lỗ nhỏ phía sau điều khiển cùng lúc, khi động cơ nhúc nhích thì bỏ tay ra.
 • Ấn nhả cho rèm chạy lên đến điểm cần chốt dừng.
 • Ấn giữ lỗ nhỏ sau điều khiển khoảng 5s để nhớ vị trí chiều rèm lên.
 • Cho rèm chạy xuống đến điểm dừng mong muốn, ấn giữ lỗ nhỏ sau điều khiển 5s để nhớ vị trí chiều xuống.

  3. Cách xóa mọi cài đặt.

 • Ấn và giữ lỗ nhỏ trên đầu động cơ 3s, động cơ nhúc nhích thì bỏ tay ra.
 • Ấn và giữ lại lỗ nhỏ trên đầu động cơ 7s.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.